Umów się

+48 791 211 172

Gdańsk, Jelitkowski Dwór 10/1

Napisz: recepcja@wazkasprawa.pl

Recepcja: +48 884 039 969

CENTRUM TERAPII

I ROZWOJU OSOBOWOŚCI

Umów się

Zadzwoń: +48 884 039 969

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ:

Wakacje cieszą dzieci i wielu dorosłych. Niektórzy dorośli martwią się tym, jak pogodzić opiekę nad dziećmi z własnymi dniami urlopowymi oraz zapewnieniem swoim podopiecznym ciekawej rozrywki. „Może wyjazd na obóz,
Bardzo często osoby szukające pomocy w gabinecie psychoterapii pytają o zagadnienie zaburzenia osobowości. Termin staje się coraz bardziej popularny i wszedł już do naszego codziennego słownika. Ale czy dobrze go
20 czerwca 2024

Zaburzenia osobowości - co kryje się pod tym terminem?

Bardzo często osoby szukające pomocy w gabinecie psychoterapii pytają o zagadnienie zaburzenia osobowości. Termin staje się coraz bardziej popularny i wszedł już do naszego codziennego słownika. Ale czy dobrze go rozumiemy? Być może cenne będzie kilka słów wyjaśnienia.

 

Dlatego chcemy uporządkować znaczenie terminu zaburzeń osobowości i na początek zdefiniować dwa terminy: osobowość i zaburzenie.

 

Co rozumiemy przez pojęcie osobowości?

 

„Normalną osobowość tworzy określony zbiór cech”

~ Daniel O. David i Arthur Freeman

 

"Osobowość to charakterystyczny, względnie stały sposób reagowania jednostki na środowisko społeczno — przyrodnicze, a także sposób wchodzenia z nim w interakcje"

~ słownik psychologiczny

 

"Osobowość to cechy psychologiczne, które przyczyniają się do trwałych i wyróżniających daną osobę wzorców odczuwania, myślenia i zachowania"

~ Cervone , D., Pervin , L. A. (2011). Osobowość Teoria i badania. Kraków

 

"Osobowość to ocena cech osobowości pod kątem ich efektywności (pytając się o to, jak reakcja jednostki wpisuje się w przyjęte normy)"

~ Daniel O. David i Arthur Freeman

 

Jeśli te stałe wzorce zachowania przyczyniają się do problemów i trudności w różnych obszarach życia człowieka, to mówimy wówczas o zaburzeniach - te są źródłem cierpienia i trudności w funkcjonowaniu społecznym, rodzinnym i zawodowym.

 

"Zaburzenia osobowości to głęboko zakorzenione i utrwalone wzorce zachowań, przejawiające się mało elastycznymi reakcjami na różnorodne sytuacje indywidualne i społeczne oraz reprezentujące skrajne albo znacząco odmienne w porównaniu z przeciętnym w danej kulturze sposobem spostrzegania, myślenia i odczuwania”

~ WHO

 

Takie trwałe cechy charakterologiczne danej osoby i utrwalone wzorce postępowania dotyczą także przeżywania siebie i innych. Cechy, ze względu na swoją jakość i ilość, utrudniają danej osobie zdrowe i prawidłowe funkcjonowanie społeczne, rodzinne i zawodowe oraz uniemożliwiają lub hamują rozwój w tych obszarach. Są też często związane z subiektywnie przeżywanym cierpieniem.

 

Istnieje wiele modeli osobowości i wiele sposobów pracy z zaburzeniami osobowości. W zależności od nasilenia utrwalonych, trudnych czy szkodliwych wzorów zachowania mówimy o różnych rodzajach zaburzeń osobowości.

 

Klasyfikacja zaburzeń osobowości

 

Zgodnie z międzynarodową klasyfikacją zaburzeń psychicznych (ICD-10) wyróżnia się są następujące odmiany specyficznych zaburzeń osobowości:

 

osobowość paranoiczna,

osobowość schizoidalna,

osobowość dyssocjalna,

osobowość chwiejna emocjonalnie (w tym typ impulsywny i typ borderline),

osobowość histrioniczna,

osobowość anankastyczna,

osobowość lękliwa (unikająca),

osobowość zależna.

 

Z kolei w klasyfikacji DSM IV wyróżnia się:

 

zaburzenia osobowości typu A: paranoiczne, schizoidalne, schizotypowe,

zaburzenia osobowości typu B: antyspołeczne, z pogranicza (borderline), histrioniczne, narcystyczne,

zaburzenia osobowości typu C: unikowe, zależne, obsesyjno-kompulsyjne.

 

Jak rozpoznajemy występowanie zaburzeń osobowości?

 

Często pierwszym krokiem jest duża liczba informacji z otoczenia o Twoim trudnym zachowaniu. Kiedy w kolejnym kroku umawiasz się na rozmowę ze specjalistą (psychiatra, psycholog, psychoterapeuta), chcesz dowiedzieć się, zweryfikować te informacje od bliskich.

 

Specjalista w rozmowie będzie pytał o wiele rzeczy, także o Twoje doświadczania z okresu dzieciństwa i dorastania. Będzie zbierał wywiad i prawdopodobnie zaproponuje także wypełnianie arkuszy diagnostycznych, testów, po to, aby mieć szerszy obraz, tego co Tobie najbardziej utrudnia zdrowe funkcjonowanie. Zatem, aby rozpoznać zaburzenia osobowości należy przeprowadzić dokładny wywiad psychiatryczny (od pacjenta, a czasem i od jego bliskich), co warto uzupełnić odpowiednimi badaniami psychologicznymi.

 

Leczenie zaburzeń osobowości

 

Głównym sposobem leczenia osób z zaburzeniami osobowości jest psychoterapia. Podstawowym czynnikiem terapeutycznym, niezależnym od stosowanego podejścia, jest nawiązanie relacji terapeutycznej opartej na wzajemnym zaufaniu, bezpieczeństwie i zaangażowaniu. Zawsze celem takiej pracy jest pomoc w lepszym funkcjonowaniu osoby w środowisku zawodowym, rodzinnym czy relacyjnym.

 

Napisz lub zadzwoń do nas, aby umówić się na pierwszą konsultację.

ZBIGNIEW KUCEWICZ. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz). Przed zakupem sprawdź również Regulamin sklepu >>, Regulamin wizyt online >>. Realizacja: Plutowski.pl

Regulamin wizyt online >>

Umów spotkanie

Gdańsk, Jelitkowski Dwór 10/1

Napisz: recepcja@wazkasprawa.pl

+48 791 211 172

Recepcja: +48 884 039 969

ODWOŁANIE WIZYTY: Pamiętaj, aby w przypadku braku możliwości skorzystania z umówionej sesji, odwołać ją najpóźniej 48h przed jej terminem. Brak odwołania wizyty w określonym czasie zobowiązuje do opłacenia pełnej kwoty za sesję.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu wstępnego omówienia Twojej sytuacji, ustalenia kierunku wsparcia oraz dogodnego terminu na wizytę.

Warsztaty i edukacja

Formy pomocy

Centrum

CENTRUM TERAPII I ROZWOJU OSOBOWOŚCI

Pracujemy z pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń emocjonalnych, nastroju i zachowania, pomagamy w kryzysie psychicznym i radzeniu sobie z trudami życia.