PANEL WIEDZY WAŻKIEJ SPRAWY - TU ZNAJDZIESZ INFORMACJE

skontaktuj się z terapeutą

masz pytanie?

TU ZNAJDZIESZ WAŻNE INFORMACJE MIĘDZY INNYMI O OBJAWACH CHOROBOWYCH, ZABURZENIACH ITD. ⇒⇒⇒

Ebook (także: eBook, książka elektroniczna, publikacja elektroniczna, e-książka). Nasze E-BOOKi to praktyczne poradniki z wiedzą, ćwiczeniami, poradami dla Ciebie.

ZESPÓŁ ZABURZEŃ UWAGI

Dość powszechnie spotyka się dziś wśród dzieci i młodzieży problemy z koncentracją uwagi. Takie dziecko czy nastolatek jest ruchliwe, z trudem koncentrujące się przez dłuższą chwilę, rozpraszające się pod wpływem każdego nowego bodźca. Zespół zaburzeń uwagi charakteryzuje się współwystępowaniem trzech objawów: impulsywnością, niską odpornością na dystraktory, czyli bodźce rozpraszające, wzmożoną aktywnością lub nadmiarem energii. Sprawdź na poniższej liście zachowań sugerujących zespół zakłóceń uwagi: 1.Dziecko wykazuje trudności w koncentracji na szczegółach, popełnia błędy nieuważne. 2.Nie potrafi przez dłuższy czas skupić się na zadaniu. 3.Sprawia wrażenie jakby nie słuchało przekazywanych mu komunikatów. 4.Nie kończy zaczętych prac, polecenia wypełnia niedokładnie. 5.Ma kłopoty z organizacją pracy i wszelkich zajęć. 6.Niechętnie podejmuje zadania wymagające dłuższego wysiłku intelektualnego. 6.Gubi przybory szkolne i rzeczy potrzebne do pracy i nauki. 7.Łatwo ulega rozproszeniu pod wpływem słabych nawet bodźców. 7.Zapomina o codziennych obowiązkach i zadaniach.

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE

Wielu ludzi zastanawia się od czego zależy jakość relacji międzyludzkich? Jak reagujesz na krytykę? Czy masz szeroki wachlarz zdolności komunikacyjnych. Umiejętności społeczne to umiejętności przydatne w kontaktach z ludźmi. Ich doskonalenie to tak samo ważne zadanie, jak nauka chodzenia, czytania lub pisania. Do takich umiejętności zalicza się: 1. Umiejętności związane z percepcją społeczną (trafne spostrzeganie innych, np. ich przeżyć lub intencji, oraz rozumienie i prawidłowa ocena sytuacji społecznych). 2. Wrażliwość społeczna, empatia i decentracja interpersonalna. 3. Znajomość reguł społecznych i umiejętność odpowiedniego zachowania się w sytuacjach społecznych 4. Umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów interpersonalnych i sterowania sytuacjami społecznymi. 5. Umiejętności warunkujące radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i wymagających asertywności. 6. Efektywna autoprezentacja i umiejętność wpływania na innych. 7. Umiejętności komunikacyjne. 8. Umiejętności kooperacyjne.

Używam i wdrażam nowoczesne rozwiązania. Uczę umiejętności.

Jak uczyć się umiejętności?

Wielu umiejętności można uczyć się podczas szkoleń, warsztatów, czytać książki. Można się ich uczyć zarówno indywidulanie jak też grupowo. Można wziąć udział w webinarze o konkretnej tematyce, czytać nasz newsletter, posty i wpisy na blogu.

Jeśli chcesz indywidualnie popracować nad jakimś konkretnym obszarem, to skonsultuj się z psychologiem, można pracować indywidualne z psychologiem, psychoterapeutą nad konkretnym obszarem lub umiejętnością.